Supermarkt
Belangrijke cookie melding
De Golden Raand participeert ook bij een aantal organisaties en bedrijven. Wij doen dit onder andere bij de supermarkten Jumbo en Plus, beide in Bedum. Wij merken dat cliënten door dit meewerken midden in de maatschappij, zich verder ontwikkelen in hun sociale en praktische vaardigheden.

Jumbo.
Met aansturing van een eigen begeleider werken de deelnemers gericht aan hun werknemersvaardigheden. Er is de mogelijk om certificaten te behalen en zo mogelijk door te groeien naar betaald werk. Met het projectplan ‘praktisch werkend leren’ denken wij in te spelen op een actuele behoefte die er momenteel speelt binnen de zorg. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid ondersteunt de Jumbo deze visie met het beschikbaar stellen van hun faciliteiten.

Wij denken dat er via deze werkwijze voor veel medewerkers binnen de zorg mooie kansen liggen met perspectief voor de toekomst. De eerste deelnemers zijn in elk geval al enthousiast.  verder ontwikkelen in hun sociale en praktische vaardigheden.
KM001
PR004
IJ001