Seniorengroep
Belangrijke cookie melding
OUDERENGROEP DE GOLDEN RAAND.

 

In februari 2020 zijn we binnen De Golden Raand een seniorengroep gestart.

Deze groep wordt opgevangen bij Buitenplaats Reitdiep waar De Golden Raand een samenwerking heeft met Stichting Het Groninger Landschap. Een prachtige locatie waar een tiental Groningse blaarkopkoeien grazen, varkens, geiten en schapen rondlopen en kippen zorgen voor een dagelijks eitje. Verantwoordelijk zijn voor dierverzorging en activiteiten in het groen vormen de basis van de dagbesteding voor ouderen.

Deze worden aangevuld met creatieve ochtenden, bereiden van een eenvoudige maaltijd of bakken van taarten of koek, gezelschapsspelen en gezamenlijke of individuele uitstapjes.


Aanleiding.
De vraag vanuit de maatschappij naar plekken voor actievere dagbesteding neemt sterk toe. Vergrijzing, maar ook een toename van jongere mensen met beginnende dementie ligt hieraan ten grondslag.
Dagbesteding om sociaal isolement te voorkomen, mentaal gestimuleerd te blijven, structuur te behouden, actiever te blijven of om de mantelzorger te ontlasten.
Binnen onze huidige groep van deelnemers op de zorgboerderij zien ook wij een vergrijzing ontstaan. Hardwerkende (hulp)boeren die uiteindelijk ook een stapje terug moeten doen omdat er met het ouder worden ook enkele beperkingen zichtbaar worden. Wat niet verandert is de affiniteit met het buiten zijn en het boerenleven. Ook als er niet of minder actief meegewerkt kan worden is de beleving op de boerderij, het omgaan met dieren en in meer of mindere mate meewerken in de tuin een fijne manier om zowel fysiek als mentaal fitter te blijven.

Visie.
Bij de Seniorengroep van De Golden Raand staat de oudere centraal. Wij willen bijdragen aan kwaliteit van leven van iedere individuele deelnemer. Dit doen we door de juiste ondersteuning te bieden en in kleine groepen te werken.

Eigenwaarde
Wij werken met de ouderen binnen een groene voorziening waarin we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de zorg voor dieren, omgeving, elkaar en eventueel bezoekers. Meedoen binnen de activiteiten van het bezoekerscentrum van Stichting Het Groninger Landschap zorgt voor een positief gevoel van eigenwaarde (anders dan binnen een zorgcentrum of zorgboerderij).

Zelfredzaamheid
In overleg met de oudere en omgeving wordt voldaan aan de wensen en mogelijkheden. Wij staan voor het behouden en waar mogelijk, vergroten van zelfredzaamheid. Dit kan een lichamelijke en mentale achteruitgang vertragen
 
Participatie
Betrokkenheid vanuit de omgeving van de deelnemers biedt mogelijkheden om de kwaliteit van leven hoog te houden. Op vrijblijvende en actieve manieren worden korte lijnen in communicatie tussen omgeving van de deelnemer en hulpverleners gerealiseerd.
 
Structuur
Het aanbieden van structuur is nodig om de kwaliteit van leven te waarborgen.
Wij bieden een duidelijk dagritme aan, waarbij de vaste koffie- en eetmomenten centraal staan.
 
Professionaliteit
Wij staan voor professionele ondersteuning en begeleiding. Wij werken daarom met gekwalificeerd personeel die geholpen worden door stagiaires.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Greet Cazemier; 0612307214


Maatwerk
Wij leveren maatwerk door te kijken naar het individu. Per oudere wordt gekeken naar hobby's en interesses maar ook mogelijkheden en beperkingen. We kijken naar wat het beste is voor ieder individu. Samen met de deelnemer en/of mantelzorger wordt een begeleidingsplan samengesteld, om uiteindelijk doelgericht de seniorengroep te bezoeken.
IJ005
KZ001
HB009