Werken met de kettingzaag
Belangrijke cookie melding
Als je wilt werken met een kettingzaag is het van groot belang dat je weet hoe je dit op een veilige manier kunt doen. Op de Golden Raand bieden wij daarvoor de cursus ‘werken met een motorkettingzaag’ aan. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Aan het einde van de cursus komt een erkend bedrijf een examen afnemen. Je kunt hiermee dus een officieel certificaat behalen.

In het theoriegedeelte, dat we behandelen aan de hand van een lesboek, aangevuld met beeldmateriaal, komen de volgende onderwerpen aan de orde: persoonlijke beschermingsmaatregelen, de werking van de motorzaag, ARBO keuring van de motorzaag, veiligheid en onderhoud van de machine. Na het theoriegedeelte gaan we 3 à 4 keer het bos in om daadwerkelijk bomen om te zagen.

De Golden Raand organiseert deze cursus voor groepen van maximaal 4 personen zodat er voldoende zorg en aandacht voor elke deelnemer is. Na inschrijving voor de cursus volgt eerst een intakegesprek om te kijken of de cursus ‘werken met een motorkettingzaag’ geschikt is voor jou. De cursus staat ook open voor mensen die geen zorgindicatie hebben en deze cursus gewoon interessant vinden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over kosten en inschrijving.
KZ002
KZ001