BHV
Belangrijke cookie melding
In samenwerking met Arbo-RIE Support uit Zuidwolde organiseren wij trainingen bedrijfshulpverlening (BHV). Dit is zowel voor mensen van de zorgboerderij als voor mensen van buiten de boerderij. We bieden regelmatig de reguliere BHV-training en de herhalingstraining aan. Ook organiseren we soms een aangepaste BHV-dag, waarbij we EHBO-zaken zoals reanimeren, het hanteren van een defibrillator en brand blussen in de praktijk oefenen.
BH001
BH002
BH003