Onderwijs
Belangrijke cookie melding
Zorgboerderij de Golden Raand creëert een dynamische omgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dat gebeurt natuurlijk al automatisch in de dagelijkse activiteiten op de boerderij. Er gebeurt van alles op een boerenbedrijf en mensen leren elke dag nieuwe vaardigheden. Ook vinden ze zelf oplossingen voor de kleine praktische problemen waar ze in hun werk tegenaan lopen. Daarbij leren ze veel van elkaar.

Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat ook mensen met een begeleidingsvraag veel mogelijkheden hebben en zichzelf graag willen ontwikkelen. Daarom is er binnen onze werkgemeenschap veel aandacht voor zelfontplooiing, scholing en cursussen. De Golden Raand is een praktijk-opleidingsbedrijf, waar we verschillende scholingstrajecten kunnen aanbieden of faciliteren. Zo kunnen mensen een erkend certificaat halen voor VCA en omgaan met een kettingzaag of bosmaaier. 1 maal per jaar start er een MBO-1 opleiding waarbij deelnemers 1 dag naar school gaan en 2-3 dagen arbeidstraining op de boerderij volgen. Als er specifieke opleidingswensen zijn kijken we hoe we die kunnen  (bijvoorbeeld met behulp van digitale programma's). Sommige cursussen zijn ook te volgen door mensen van buiten.
Neem daarvoor contact op met de Golden Raand.

Naast dit cursusaanbod heeft De Golden Raand een docent die aan de hand van individuele wensen gepersonaliseerd onderwijs uitzet op het gebied van Rekenen, Nederlands, begrijpend lezen en eventueel andere vakken of talen.
Dit onderwijs wordt aangeboden voor zowel kinderen als jong volwassenen voor wie om uiteenlopende redenen een schoolse omgeving (tijdelijk) geen mogelijkheden biedt.
TC001
LP001
BM001