Werkwijze
Belangrijke cookie melding
Mensen staan centraal op de Golden Raand. Daarom kijken we naar wat ze kunnen en waar ze blij van worden. Daarop baseren we keuze van de activiteiten en eventuele scholingstrajecten. In de ochtend krijgen mensen een werkbriefje met de werkzaamheden van die dag en we bespreken regelmatig de voortgang van het werk. Begeleiding gebeurt door gekwalificeerd personeel, stagiaires en vrijwilligers. Kernwaarden in ons werk zijn: het doen van zinvol werk, plezier hebben, werk op maat bieden, flexibel zijn, denken vanuit capaciteiten in plaats van beperkingen.

Onze werkwijze richt zich op het zoveel mogelijk laten participeren van mensen met een begeleidingsvraag in de samenleving. Dat doen wij niet alleen in de beschermde omgeving van onze locaties, waar onze werknemers vooral met elkaar samenwerken, maar ook daarbuiten. Wij laten ons zoveel mogelijk zien op ambachtsmarkten en zijn actief in de dorpen rondom de locaties. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, diverse supermarkten, SV Bedum, Donker Groen, Kinderboerderij De Beestenborg en Trouwlocatie Rietland.
CR002
HB003
BW001