Arbeidstraining
Belangrijke cookie melding
Op de Golden Raand besteden we veel aandacht aan scholing en zelfontplooiing. Sommige werknemers ontwikkelen zich in de loop van de tijd zodanig dat ze met wat extra begeleiding eigenlijk ook in reguliere banen kunnen functioneren. Speciaal voor hen bieden we arbeidstraining aan. Op alle locaties, bij Donker Groen en bij de Jumbo en Plus supermarkt in Bedum leren de deelnemers in theorie en praktijk wat de eisen zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om werknemersvaardigheden zoals werkhouding, taakaanpak, plannen en organiseren, reflectie op eigen werk en sociale vaardigheden. Dit gebeurt onder begeleiding van de Golden Raand. Daarna volgt een stage in een professionele setting met begeleiding op afstand.

In de arbeidstraining proberen we de deelnemers zoveel mogelijk te laten wennen aan reële werksituaties. Meer dan op de zorgboerderij houden we ons aan officiële werktijden, verwachten we dat iedereen werkafspraken nakomt en letten we op nauwkeurigheid en een serieuze werkhouding (hoewel we tijdens de arbeidstraining natuurlijk ook veel plezier hebben!). Iedere deelnemer heeft een portfolio waarin we bijhouden wat iemand leert en hoe de ontwikkeling is op het gebied van werkhouding, planning, uitvoering van taken en andere werknemersvaardigheden. Een portfolio is een handige tool om met stageopdrachtgevers en potentiële werkgevers te praten over de competenties van onze werknemers.

De arbeidstraining is niet voor al onze werknemers een reëel of wenselijk ontwikkeltraject. Het vereist een zeker niveau aan sociale vaardigheid én een flinke dosis wilskracht om mee te draaien in een omgeving waar mensen voor competent en competitief zijn. Voor hen die het aankunnen is het een kans om als gelijkwaardige arbeidskrachten te participeren in de samenleving.
AB002
AB005
AB001