S.K. Vast B.V., Grote Hout 4,
9408 DK Assen
tel. 0592-857823
Mob. 06-51335634
Email: info@eskavee.nl
EsKaVee
Bedrijfsadviseur
contact

Interim Management

Vervangings management (Part-time)

Bij het plotseling wegvallen in de organisatie van de zittende manager b.v. door ziekte, ongeval, overlijden, als gevolg van plotselinge schorsing/ontslag of het wegkopen door concurrerende organisaties (headhunters). Of bij tijdelijke aanvulling voor het opzetten van nieuwe producten en dergelijke.

Interim managementVeranderingsmanagement bij conflicten of crisis

Wanneer grote delen van een organisatie of de organisatie in haar geheel dient te veranderen en/of een drastische ommekeer in de levering van hun producten, diensten en services willen maken. Of wanneer zich conflicten voordoen bij de managers over b.v. doelstellingen en strategie├źn om deze doelen te bereiken. Ook indien de doelstellingen niet worden gehaald, hetgeen kan uitmonden in surseance van betaling, kan er voor een interim manager een taak liggen.

Sanerings management bij overname, verkoop of liquidatie

Bij sanering is er sprake van een duidelijke ingreep in de bestaande organisatie meestal vanwege een falend management. Wanneer dan ook besloten wordt om organisaties of onderdelen daarvan samen te voegen of af te splitsen, zowel in- als extern, kan de inzet van een onpartijdige, externe manager een goede actie zijn. Vaak zijn de gevolgen van een overname, verkoop of liquidatie voor het zittende management en naaste medewerkers niet positief.

Deskundigheidsmanagement bij projecten

Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe organisatie opgezet dient te worden of een nieuwe markt voor een (nieuw) product gevonden te worden en de huidige functionaris beschikt niet over voldoende tijd of deskundigheid, enz.. Kortom er vindt een drastische ommekeer plaats.

Schaduwmanagement

De schaduw interim manager wordt ingehuurd om achter de zittende manager, 'in de schaduw' te worden opgesteld. De zittende manager heeft een tijdelijk probleem, meestal van kwalitatieve aard. Meestal gaat het om specifieke ervaring die de zittende manager niet of nog niet in zijn bagage heeft. B.v. bij een personeelsreductie in verband met een ingrijpende strategische herschikking. Waarmee de huidige functionaris geen ervaring heeft. Voor de buitenwacht is het de zittende manager die acteert. (De relatie tussen schaduwmanager en zittend manager lijkt op die van de souffleur en de acteur).

Klik hier om contact op te nemen.